Басшылық

 

 

Исаева Анар Амирбековна

Басқармасының төрағасы

Джундубаева Сауле Отановна 

Директорлар кеңесінің төрағасы

 

Касымова Гульнара Кенжетаевна 

Басқарма Төрағасының Орынбасары

Исаева Анара Амирбековна

Басқарма Төрағасының Орынбасары