Басшылық

 

 

 

Курлеутов Эрнст Мухамедгазиевич

Басқармасының төрағасы

 

Джундубаева Сауле Отановна 

Директорлар кеңесінің төрағасы

 

 

Алибеков Мурат Рымбекович 

Басқарма Төрағасының Орынбасары

 

 

Исаева Анара Амирбековна

Басқарма Төрағасының Орынбасары